Rodzina

Wsparcie w sprawach rodzinnych

Prawo rodzinne to wiodąca specjalizacja w naszej kancelarii. Jest częścią prawa cywilnego, które zajmuje się przede wszystkim uregulowaniem praw i obowiązków, które wynikają z pokrewieństwa i powinowactwa. W naszej Kancelarii dokładamy wszelkich starań, aby ta delikatna materia została potraktowana z należytą empatią i szacunkiem.

Porady prawne

Dzięki 15-letniemu doświadczeniu wiemy, jak najlepiej zabezpieczyć interesy naszych Klientów. Specjalizujemy się postępowaniach rozwodowych, oferujemy porady prawne w sprawach majątkowych oraz związanych z ustaleniem władzy rodzicielskiej.

W sytuacjach trudnych, kiedy nie ma możliwości polubownego załatwienia sprawy, nasi prawnicy zapewniają jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klientów w postępowaniu przed sądem powszechnym.