Prawnik rodzinny Kraków – Mariusz Boruch

Prawo rodzinne dotyczy spraw bezpośrednio związanymi ze stosunkami między członkami rodziny oraz między członkami rodziny a osobami trzecimi. Najczęściej do kancelarii zgłaszają się osoby, które oczekują pomocy w sprawach spadkowych, kwestiach alimentów i władzy rodzicielskiej. Oferujemy również wsparcie podczas rozwodu i separacji. Niejednokrotnie zagadnienia te są bardzo skomplikowane. Wyzwaniem jest znalezienie rozwiązania, które będzie zgodne z prawem i jednocześnie satysfakcjonujące dla stron. 

Dobry radca prawny powinien dostrzec odmienność każdej sprawy. Dzięki doświadczeniu, empatii i ogromnej wiedzy dotyczącej różnorodnych zagadnień dotyczących prawa rodzinnego, powinien być w stanie zaproponować swoim klientom fachowe i profesjonalne wsparcie. Właśnie w ten sposób działa kancelaria radcowska Mariusz Boruch.

Jakie wsparcie oferuje kancelaria radców prawnych?

Nasza kancelaria radcowska proponuje:

Bieżące doradztwo prawne

Prawo rodzinne to dziedzina, którą można dobrze poznać tylko przez lata praktyki. Dzięki doświadczeniu możemy przeanalizować Państwa sprawę oraz doradzić, jakie działania będą dla Państwa najkorzystniejsze. Na co dzień zgłaszają się do nas osoby, posiadającą wybiórczą wiedzę dotyczącą spadków, alimentów itp., jak i klienci, będący w tych kwestiach całkowitymi laikami. W obydwu przypadkach staramy się, żeby nasze porady prawne były w pełni zrozumiałe. Używamy przystępnego języka i zawsze staramy się dokładnie nakreślić klientowi, jak z punktu widzenia prawa wygląda jego sytuacja.

Reprezentowanie przed sądami

Niekiedy nie da się załatwić sprawy inaczej niż przed sądem. Dobry radca prawny u boku jest wtedy na wagę złota. Nasi prawnicy przeprowadzą Państwa przez sprawy związane z rozwodem, spadkiem czy podziałem majątku. Takie postępowania mogą być szczególnie wymagające psychicznie dla naszych klientów. Robimy wszystko, żeby w tych trudnym momentach czuli, że mają wsparcie najlepszych specjalistów. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć interesy klienta.

Życzliwość i empatię

Wybierając naszą kancelarię radców prawnych, mogą być Państwo pewni, że nie zostaną Państwo potraktowani rutynowo, jak kolejna sprawa. Pod każdym przypadkiem, nad którym pracuje nasza kancelaria prawna, kryje się człowiek. Dostrzegamy go, poznajemy jego historię, oczekiwania, nastawienie do istotnych dla sprawy kwestii. Dopiero później zaczynamy planować, jak będzie wyglądała nasza współpraca, i w jaki sposób możemy pomóc. Uważamy, że to właśnie takie zaangażowanie odróżnia dobrego prawnika od świetnego specjalisty.

Kancelaria radców prawnych – jesteśmy dumni z tego, że tylu klientów już nam zaufało

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla osób, które do tej pory nie miały kontaktu z kancelarią radcowską i z radcą prawnym, zgłoszenie się po pomoc może być bardzo stresujące. Bez względu na to, z jaką sprawą do nas Państwo trafią, zapewniamy przyjazną, profesjonalną atmosferę, zrozumienie oraz szacunek. Gorąco zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, borykające się z problemami i wątpliwościami związanymi z prawem rodzinnym.

 

Kancelaria świadczy usługi (związane z prawem rodzinnym) w Krakowie.

nr. telefonu +48 (12) 395-35-58

e-mail biuro@mariuszboruch.pl

Radca prawny sprawy rodzinne Kraków – jak podzielić majątek po rozwodzie?

Rozwód oznacza definitywne zakończenie małżeństwa. Tym samym ustaje ustrój wspólności majątkowej między małżonkami. Oczywiście o ile para wcześniej nie zdecydowała o wprowadzeniu np. rozdzielności majątkowej. Nie jest to jednak zbyt często spotykane rozwiązanie. W typowych okolicznościach rozwiedzeni małżonkowie stają przed koniecznością podziału swojego majątku. W praktyce są to jedne z najtrudniejszych ze wszystkich spraw rodzinnych, generujących poważne konflikty, a niejednokrotnie także wieloletnie procesy sądowe. Jednak nasi najlepsi prawnicy od spraw rodzinnych są w stanie znacząco uprościć te problemy, proponując rozwiązania, które w stosunkowo krótkim czasie doprowadzą do zakończenia podziału majątku. Na co więc należy zwrócić szczególną uwagę, przygotowując się do podziału majątku małżeńskiego?

Radca prawny prawo rodzinne Kraków. Co to jest majątek wspólny?

Nasi radcy prawni z Krakowa, specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, zawsze rozpoczynają swoją pracę od wskazania, co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem majątku wspólnego małżonków. Warto na wstępie wyjaśnić tę kwestię, aby uniknąć sytuacji, w których małżonkowie próbowaliby dokonać podziału tych składników majątku, które i tak należą do jednego z nich.

Stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego majątek wspólny obejmuje przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa przez obydwoje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego należy przede wszystkim pobrane wynagrodzenie za pracę; środki zgromadzone na rachunkach (otwartych lub pracowniczych) emerytalnych każdego z małżonków czy dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków. Oczywiście są to jedynie przykłady. Jednak istotne jest, że tym, co wchodzi do majątku osobistego małżonków – przykładowo rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa bądź odziedziczone przez jednego z małżonków – każdy z nich może swobodnie rozporządzać. Dlatego nie podlegają one podziałowi po rozwodzie – po prostu pozostają przy każdym z małżonków.

Czytaj więcej

Kancelaria prawo rodzinne Kraków. Podział majątku tylko po rozwodzie

Istotą majątku wspólnego jest fakt, że należy on łącznie do każdego z małżonków. Każdy nasz prawnik zajmujący się sprawami rodzinnymi osobiście wyjaśnia swoim klientom, na czym dokładnie polega podział majątku, jak podejść do tego etycznie i z szacunkiem do drugiego uczestnika postępowania.  

Mówiąc w pewnym uproszczeniu „łączna” własność majątku małżeńskiego polega na tym, że każdy z małżonków może nim rozporządzać jedynie za zgodą drugiego. Jednocześnie w czasie trwania małżeństwa majątek ten nie może zostać podzielony. Stąd żaden z małżonków nie może zażądać swojej części i nią swobodnie rozporządzać.

Dlatego podział majątku małżeńskiego możliwy jest tylko po rozwodzie   lub wprowadzeniu rozdzielności majątkowej – dopiero wówczas, gdy ustaje małżeństwo, rozwiedzeni mogą otrzymać swoją część. Nasi radcy prawni z Krakowa zajmujący się prawem rodzinnym mają uprawnienia, by pomóc w procedurze podziału. Może ona przebiegać na dwa sposoby: w drodze postępowania sądowego lub umowy.

Prawnik sprawy rodzinne Kraków. Ugoda czy proces?

Zgodnie z przepisami małżonkowie mogą wnosić o podział majątku wspólnego już w ramach sprawy rozwodowej lub w osobnym postępowaniu, po jej prawomocnym zakończeniu. Jednak należy pamiętać, że sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga tego rodzaju sprawy tylko wówczas, gdy przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Najczęściej rozstrzyganie przy rozwodzie o podział majątku przedłuża cały proces. To z kolei oznacza, że małżonkowie muszą albo inicjować osobne postępowanie, albo zawrzeć specjalną umowę dotyczącą podziału zgromadzonego w czasie małżeństwa majątku.

Tego rodzaju sprawy toczą się analogicznie do innych postępowań nieprocesowych – stąd do ich zainicjowania konieczne jest złożenie stosownego wniosku przynajmniej przez jednego z byłych małżonków. W takim wniosku trzeba precyzyjnie wskazać jakie elementy wchodzą w skład majątku wspólnego oraz zaproponować sposób ich podziału. Jednocześnie warto pamiętać, że byli małżonkowie mogą sami podzielić swój majątek, zawierając wspomnianą już umowę. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, kontrakt podziału musi zostać zawarty w formie aktu notarialnego.

Prawnik rodzinny Kraków Mariusz Boruch

Kluczową kwestią przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie jest ustalenie, w jaki sposób należy tego dokonać. Najprostszym – aczkolwiek rzadko możliwym do zastosowania w praktyce – rozwiązaniem jest podział dokładnie po połowie. Najczęściej każdy z małżonków otrzymuje jakąś część składników majątku wspólnego, przy jednoczesnym wyrównaniu wartości jego pozostałych elementów. Dopuszczalnym przez prawo sposobem podziału majątku wspólnego jest także jego sprzedaż i podzielenie się przez byłych małżonków pozyskaną w ten sposób gotówką. Jest to najlepsze rozwiązanie zwłaszcza wtedy, gdy pomiędzy małżonkami trudno o porozumienie dotyczące sposobu podziału.

Bez względu na to, w jaki sposób byli małżonkowie zdecydują się podzielić swój majątek, trzeba być przygotowanym na to, że przeważnie jest to jeden z najtrudniejszych elementów finalizacji wspólnego życia. Zwłaszcza wówczas, gdy majątek wspólny jest sporej wartości bądź składa się z wielu elementów. Dlatego do podziału warto się odpowiednio przygotować, chociażby korzystając zawczasu z pomocy kancelarii, która oferuje pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Kraków jest miastem, gdzie funkcjonuje nasza kancelaria i można skorzystać z usług świadczonych przez specjalistów. Doświadczony prawnik z łatwością przedstawi najlepsze w danej sprawie rozwiązanie, omawiając jednocześnie zagrożenia i trudności związane z jego realizacją. Dopiero na tej podstawie możliwe jest przyjęcie optymalnego sposobu postępowania, a nawet doprowadzenie do ugodowego rozwiązania problemu podziału majątku wspólnego.

Zapraszamy do naszej kancelarii. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i pokażemy sposoby na rozwiązanie Państwa problemów.