alimenty

20 września, 2015 9:41 pm Published by

Alimenty to często jeden z najbardziej spornych aspektów w sprawach rodzinnych. Warto jednak pamiętać, że mogą być one również zasądzone w sytuacji, gdy rodzice dziecka nigdy nie byli małżonkami.

Różne rodzaje alimentów

Alimenty to jednak nie tylko świadczenia na rzecz dzieci, ale również roszczenia wobec rodziców, byłych małżonków, dziadków i innych członków rodziny. Dla usprawnienia dochodzenia alimentów współpracujemy z kancelariami komorniczymi.

Podczas spraw alimentacyjnych pojawiają się pytania:

Jak wyliczyć alimenty?

Jaka kwota będzie adekwatna do potrzeb?

A także ile będę płacił alimentów i jak długo?

Jak zabezpieczyć roszczenie alimentacyjne?

W naszej Kancelarii znamy odpowiedzi na te wszystkie pytania.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie wspieramy w dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń alimentacyjnych.

Pomagamy również uzyskać środki z tytułu alimentów jeszcze zanim zakończy się proces sądowy.

Radca prawny alimenty Kraków

Na każdym rodzicu spoczywa obowiązek zapłaty alimentów na rzecz swojego dziecka. Oczywiście nie zawsze oznacza to konieczność regularnego przekazywania mu gotówki. Jednak w przypadku, gdy stałą opiekę nad dzieckiem sprawuje tylko jeden z rodziców, drugi prawie zawsze musi co miesiąc wpłacać odpowiednią sumę pieniędzy. Niestety – ani zasądzenie alimentów, ani ich egzekucja nie są sprawą prostą. Stąd każdy rodzic borykający się z dłużnikiem alimentacyjnym powinien wiedzieć, jak odzyskać zaległe alimenty.

Czy warto zdecydować się na ugodę?

Wysokość alimentów, jakie rodzic ma obowiązek płacić na swoje dziecko, ustalana jest w wyroku sądu bądź w ugodzie zawartej przez rodziców. Oczywiście raz ustaloną kwotę można zmienić. Co więcej, kwota ta powinna ulegać podwyższeniu chociażby wraz z rozwojem dziecka i związanym z tym zwiększaniem się jego potrzeb. W celu skorzystania z tej możliwości warto skonsultować się z radcą prawnym specjalizującym się w alimentach. Kraków to miasto, gdzie znajduje się nasza kancelaria świadcząca tego rodzaju usługi.

Wysokość alimentów zależy także od możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia. Chodzi tu jednak o możliwości, a nie realnie otrzymywane dochody. Stąd nawet bezrobotny rodzic ma obowiązek regulować alimenty w takiej wysokości, jakby pracował na stanowisku odpowiadającym jego wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu. Dlatego zawsze warto wziąć to pod uwagę, określając sumę alimentów, o jaką drugi z rodziców lub pełnoletnie już dziecko zamierza się ubiegać.

Czytaj więcej

Radca prawny alimenty Kraków. Co zrobić, gdy druga strona nie chce płacić alimentów?

Bardzo często, nawet pomimo zasądzenia alimentów czy zawarcia ugody, rodzice uchylają się od tego obowiązku. Wówczas nie pozostaje nic innego jak podjęcie próby polubownego załatwienia sprawy lub skierowania sprawy do komornika sądowego. Warto pamiętać, że najczęściej kluczem do sukcesu pozostaje profesjonalnie poprowadzone postępowanie. Doświadczenie pokazuje, że to najlepszy sposób na wyegzekwowanie od dłużnika alimentacyjnego wszelkich zaległości. Zapraszamy więc do naszej kancelarii, gdzie przyjmują wykwalifikowani radcy prawni, którzy skutecznie pomogą w zdobyciu odpowiednich środków na rzecz dziecka.

Poza tym rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej powinni pamiętać, że przysługuje im prawo ubiegania się o pokrycie alimentów przez Fundusz Alimentacyjny. Z pewnością jest to dobry sposób na zaspokojenie najważniejszych potrzeb dziecka, stąd zawsze warto wziąć pod uwagę możliwość ubiegania się o takie świadczenia.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch