Podział majątku Kraków

25 listopada, 2015 10:26 am Published by

Od wielu lat przygotowujemy umowy dotyczące podziału majątku wspólnego, uczestniczymy w negocjacjach między małżonkami, a także prowadzimy sprawy o podział majątku wspólnego i o ustalenie nierównych udziałów w powstawaniu majątku wspólnego.

Rozwód powoduje powstanie pomiędzy byłymi małżonkami dwóch odrębnych majątków. Sprawia to, że majątek wspólny zgromadzony w trakcie trwania związku małżeńskiego z chwilą orzeczenia rozwodu wymaga podzielenia.

Pojawia się tutaj zawsze wiele wątpliwości, kto w jakim stopniu przyczyniał się do powstania wspólnego majątku? Co dalej z kredytem na dom lub pożyczką na samochód? Co się dzieje z długami lub wspólną firmą? A może nierówne udziały? Dzięki wieloletniemu doświadczeniu znamy odpowiedzi na te pytania.

Podział majątku Kraków

Jednym z najważniejszych problemów po orzeczeniu właściwie każdego rozwodu jest podział majątku, który małżonkowie zgromadzili w czasie trwania swojego związku. Bardzo często są to trudne i skomplikowane zagadnienia, wymagające sporego nakładu pracy. Tymczasem przy odpowiedniej wiedzy i sporym doświadczeniu często można je rozwiązać w taki sposób, że byli małżonkowie wypracują kompromis, uwalniający ich od konieczności prowadzenia postępowania sądowego.

Co to jest majątek wspólny?

Na wstępie warto zaznaczyć, że majątkiem wspólnym – mówiąc najprościej – jest wszystko to, co małżonkowie zgromadzili podczas trwania swojego związku. Dlatego do tej grupy nie wlicza się to wszystko, co oni zarobili jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Majątek wspólny – o ile stosuje się do niego zasady wspólności ustawowej, a więc np. nie zawarto intercyzy – nie może zostać podzielony przed orzeczeniem rozwodu. Stąd małżonek, podczas trwania związku, nie może zażądać swojej części i swobodnie nią rozporządzać.

Podział majątku Kraków – jaką pomoc oferujemy?

Zawsze podkreślamy, że podział majątku byłych małżonków możliwy jest na dwa sposoby: na mocy  postanowienia sądu bądź ugody. W pierwszym przypadku konieczne jest złożenie wniosku we właściwym sądzie rejonowym. W drugim zaś to, w jakiej formie należy zawrzeć ugodę zależy przede wszystkim od tego, co wchodzi w skład majątku – jeżeli nieruchomość, konieczne jest zawarcie ugody przed notariuszem lub sądem.

Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego po rozwodzie należy rozpocząć od dokładnego ustalenia, jakiego majątku małżonkowie dorobili się w czasie trwania małżeństwa i ile jest on wart. Oczywiście przeważnie im jest on większy, z tym trudniejszymi sprawami mamy do czynienia. Jednak nie oznacza to, że w każdym przypadku przy podziale majątku trzeba być przygotowywanym na poważne perturbacje. Aby ich uniknąć warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii i doświadczonych prawników.

Dokonując podziału majątku w Krakowie dobrze zasięgnąć rady specjalisty z naszej kancelarii, znającego się na tego rodzaju problematyce. Pomoże on wstępnie ocenić, w jaki sposób może przebiegać podział, a w razie konieczności przeprowadzi wszystkie niezbędne procedury zmierzające do jednoznacznego przydzielenia każdemu z byłych małżonków należących się im składników majątkowych. Oczywiście zawsze można wziąć pod uwagę także wzajemne spłaty, pozwalające na rozliczenie pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Wszystkie metody rozwiązania problemów dobierane są indywidualnie, więc zapraszamy do naszej kancelarii w celu omówienia szczegółów.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch