Tworzenie i przekształcenie spółki Kraków

25 listopada, 2015 10:41 am Published by

Kancelaria udziela wsparcia we wszystkich aspektach dotyczących zakładania spółki. W tym zakresie sporządzamy umowy spółek, statuty, regulaminy działania rad nadzorczych i zarządów jak również tworzymy i opiniujemy wszelkie umowy zawierane pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z bieżącym funkcjonowaniem spółki.

Na każdym etapie funkcjonowania spółki nasi Klienci otrzymują pełne wsparcie z zakresu działań prawnych i organizacyjnych. Przez postępowania rejestrowe, organizację umów wewnętrznych i pracowniczych, kontraktów handlowych, jak również przy kwestiach związanych z restrukturyzacją podmiotów polegających na przekształceniu, łączeniu lub podziale spółek.

Przy wszystkich działaniach związanych z obsługą spółek handlowych uwzględniamy aspekty podatkowe związane z dokonywanymi czynnościami.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch