Rozdzielność majątkowa Kraków

16 kwietnia, 2016 1:26 pm Published by

Rozdzielność majątkowa powstaje najczęściej wskutek ustania małżeństwa, może jednak nastąpić również w trakcie jego trwania. Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje faktyczna separacja lub jeśli jeden z małżonków ma uzasadnione obawy co do odpowiedzialności finansowej współmałżonka można wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie rozdzielności majątkowej.

Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu tego typu spraw udzielamy kompleksowej pomocy prawnej z zakresu ustanowienia rozdzielności majątkowej od porad prawnych, ustalania planu rozdzielności po negocjacje pomiędzy małżonkami lub po reprezentowanie przed sądem w przypadku braku zgody współmałżonka na wprowadzenie rozdzielności w drodze umowy majątkowej.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch