Kancelaria prawo cywilne Kraków – prawnik Mariusz Boruch

Kancelaria prawo cywilne Kraków

Nie ma wątpliwości, że otrzymanie spadku stanowi szansę na poprawę sytuacji finansowej. W końcu gotówka czy inny majątek pozostawiony przez spadkodawcę dają możliwość ich korzystnego spożytkowania. Jednak spadek może oznaczać także zagrożenie dla przyjmującego go. Zwłaszcza wówczas, gdyby się okazało, że w jego skład wchodzą długi. Stąd warto wiedzieć, w jaki sposób spadkobierca może uchronić się od konieczności ich spłaty. Jak więc uniknąć dziedziczenia długów?

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Podstawową kwestią dla uniknięcia przejęcia długów pozostawionych przez spadkodawcę jest doprowadzenie do dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. W takich przypadkach osoba, która zdecydowała się przyjąć spadek, będzie musiała spłacić ewentualne długi jedynie do wartości odziedziczonego majątku, a konkretnie tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Mówiąc inaczej, oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy całym swoim majątkiem, ale do określonej wysokości. Nie może przy tym stracić więcej, niż zyskał, decydując się na przyjęcie spadku. Oczywiście osoba powołana do dziedziczenia zawsze ma prawo odrzucić spadek – wówczas nie otrzyma ani samego spadku, ani tym bardziej wchodzących w jego skład długów.

Czytaj więcej

To, z której z powyższych możliwości w danej sprawie warto skorzystać, zależy od wielu szczególnych okoliczności. Dlatego przed podjęciem decyzji warto, aby spadkobierca skonsultował się z prawnikiem pracującym w kancelarii zajmującej się prawem cywilnym. Kraków to miasto, w której siedzibę ma nasza kancelaria, której pracownicy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Kancelaria prawo cywilne Kraków – pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności

Bez względu na to, czy spadkobierca zdecyduje się odrzucić spadek, czy też nie, konieczne jest załatwienie odpowiednich formalności, a więc złożenie stosownego oświadczenia.  Spadkobierca ma prawo je złożyć przed sądem bądź przed notariuszem, do czego oczywiście konieczne jest przedłożenie wielu dokumentów, chociażby w postaci aktu zgonu spadkodawcy.

Ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie warto zwlekać. Im wcześniej tego rodzaju formalności zostaną załatwione, tym szybciej spadkobierca  będzie mógł rozpocząć procedurę zmierzającą do podziału majątku otrzymanego w spadku. Należy podkreślić, że samo złożenie wspomnianego powyżej oświadczenia nie oznacza jeszcze, że spadkobierca otrzymuje majątek po zmarłej osobie   Z reguły przeprowadzany jest jeszcze jego podział, przyznając każdemu ze spadkobierców należną mu część. Dlatego warto skorzystać z usług prawnika z naszej kancelarii, który załatwi całość formalności składających się na postępowanie spadkowe.