Prawo RODO – ochrona danych osobowych

Niniejszym przedstawiamy ofertę Kancelarii w zakresie kompleksowej obsługi prawnej obejmującej procedurę wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY:

1. Audyt:
– Przeprowadzenie audytu otwarcia w oparciu o ok. 90 pytań kierunkowych,
– Analiza ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych wraz z raportem,
– Analiza zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych osobowych,
– Przygotowanie projektu zbiorów danych,
– Wizyta w siedzibie Klienta.
2. Dostosowanie dokumentacji:
–  polityka ochrony danych,
– procedury i zabezpieczenia techniczne,
– klauzule informacyjne,
– klauzule pracownicze,
– klauzule umowe,
– umowy,
3. Szkolenie pracowników i współpracowników.
4. Weryfikacja wdrożenia zaleceń i kontrola realizacji.