Obsługa spółki prawa handlowego Kraków

25 listopada, 2015 10:37 am Published by

Zapewniamy pomoc prawną w bieżącej obsłudze korporacyjnej w zakresie przygotowywania projektów uchwał, organizacji walnych zgromadzeń oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów. Nasi prawnicy zapewniają doradztwo w zakresie sprzedaży udziałów, zmiany kapitału zakładowego, zmian umowy spółki lub statutu, przygotowania umów w sprawie zakazu konkurencji i innych umów z członkami zarządu i kadry kierowniczej.

Zdobyte doświadczenie pozwala nam skutecznie reprezentować i wspierać naszych Klientów w sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem spółek. Świadczymy pomoc prawną zarówno przy prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, jak również przy negocjacjach mających na celu zakończenie sporu ugodą.

Przy wszystkich działaniach związanych z obsługą spółek handlowych uwzględniamy aspekty podatkowe związane z dokonywanymi czynnościami.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch