Prawnik prawo pracy Kraków – Mariusz Boruch

Prawo pracy i spory pracownicze

Świadczymy usługi prawne dla pracodawców i pracowników zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Nasi radcowie posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywania wewnętrznych regulacji – regulaminów pracy i wynagradzania a także w zakresie pracy tymczasowej. W sytuacjach kryzysowych reprezentujemy naszych klientów w rozwiązywaniu sporów pracowniczych oraz sporów zbiorowych. Naszym celem jest pomoc firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb gospodarczych.

Prawo pracodawcy
Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw opartych na przepisach prawa pracy dzięki czemu może świadczyć usługi w zakresie kompleksowego przygotowywania dokumentów zbiorowego prawa pracy.

Prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia, począwszy od analizy sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa w kwestii planów zatrudnienia, przez dobranie najlepszej formy zatrudnienia i przygotowywanie niezbędnych dokumentów do pozyskania pracownika zgodnie z przepisami, aż po łagodzenie spornych sytuacji i ewentualne rozwiązywanie sporów na linii pracownik – pracodawca wraz z reprezentacją przed sądami i organami.

W ramach współpracy sporządzamy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy i dokumenty dotyczące zatrudnienia, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i inne akty wewnątrzzakładowe, jak również umowy w przedmiocie zakazu konkurencji w trakcie stosunku pracy oraz po jego zakończeniu.

Prawo pracownika
Kancelaria od wielu lat skutecznie pomaga w dochodzeniu roszczeń pracowniczych. Doradzamy w zakresie analizy umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów odpowiedzialności materialnej pracowników, jak również kontraktów menadżerskich.

Skutecznie prowadzimy sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w tym również nadgodzin, a także roszczeń z tytułu mobbingu.

Wspieramy naszych Klientów w zakresie ustalania stosunku pracy, praw i obowiązków pracowników, jak również praw pracownic w ciąży i matek w pracy. Pomagamy w łagodzeniu sporów na linii pracownik – pracodawca i uczestniczymy w negocjacjach. W razie konieczności reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych.

Zachowanie przez pracowników poufności oraz ograniczenie możliwości pracy u konkurencji to w dobie dzisiejszych czasów istotny element przewagi konkurencyjnej na rynku.

Rozumiejąc aktualne potrzeby oferujemy naszym Klientom wsparcie w tym zakresie poprzez sporządzanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy jak również po jego zakończeniu. Pomagamy także we wdrażaniu polityki ochrony informacji poufnych jak również w definiowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o naruszenia umów o zakazie konkurencji a także przy naruszeniach tajemnicy przedsiębiorstwa i zasad poufności.

Dzięki wieloletniej praktyce i rozumieniu reguł działających w biznesie jesteśmy w stanie skutecznie zadbać o bezpieczeństwo interesów naszych Klientów.

PRAWO PRACY DLA PRACODAWCY

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw opartych na przepisach prawa pracy dzięki czemu może świadczyć usługi w zakresie kompleksowego przygotowywania dokumentów zbiorowego prawa pracy.

Prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia, począwszy od analizy sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa w kwestii planów zatrudnienia, przez dobranie najlepszej formy zatrudnienia i przygotowywanie niezbędnych dokumentów do pozyskania pracownika zgodnie z przepisami, aż po łagodzenie spornych sytuacji i ewentualne rozwiązywanie sporów na linii pracownik – pracodawca wraz z reprezentacją przed sądami i organami.

W ramach współpracy sporządzamy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy i dokumenty dotyczące zatrudnienia, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i inne akty wewnątrzzakładowe, jak również umowy w przedmiocie zakazu konkurencji w trakcie stosunku pracy oraz po jego zakończeniu.

PRAWO PRACY DLA PRACOWNIKA

Kancelaria od wielu lat skutecznie pomaga w dochodzeniu roszczeń pracowniczych. Doradzamy w zakresie analizy umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów odpowiedzialności materialnej pracowników, jak również kontraktów menadżerskich.

Skutecznie prowadzimy sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w tym również nadgodzin, a także roszczeń z tytułu mobbingu.

Wspieramy naszych Klientów w zakresie ustalania stosunku pracy, praw i obowiązków pracowników, jak również praw pracownic w ciąży i matek w pracy. Pomagamy w łagodzeniu sporów na linii pracownik – pracodawca i uczestniczymy w negocjacjach. W razie konieczności reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych.

Prawnik prawo pracy Kraków. Zasady rozwiązywania umowy o pracę

Każdą umowę o pracę można rozwiązać. W zależności jednak od okoliczności konkretnego przypadku, w tym chociażby okresu, na jaki umowa została zawarta, czy przyczyn rozwiązania, należy zastosować właściwą procedurę. Jest to bardzo istotna kwestia zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. W końcu przekroczenie prawa przy rozwiązywaniu umowy o pracę może pociągać za sobą bardzo poważne konsekwencje – łącznie z wytoczeniem sprawy sądowej przez każdą ze stron stosunku prawnego. Dlatego przy finalizowaniu kontraktu o pracę duże znaczenie ma konsultacja z doświadczonym prawnikiem. W tym zakresie warto skorzystać z usług kancelarii prawa pracy. Kraków jest miastem, w którym z naszą pomocą można w pełni świadomie podejść do umowy o pracę.

Radca prawny prawo pracy Kraków – wskazówki jak właściwie rozwiązać umowę o pracę

Kodeks pracy stanowi, że umowa o pracę może zostać rozwiązana w jednym z czterech trybów:

– na mocy porozumienia stron;

– przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;

– przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia;

– z upływem czasu, na jaki została zawarta.

Oczywiście nasi prawnicy zajmujący się prawem pracy doskonale orientują się w szczegółowych zasadach wynikających ze stosowania każdego z tych trybów. Te z kolei wynikają przede wszystkim z przepisów Kodeksu pracy oraz ustaw szczegółowo regulujących kwestie zatrudnienia w określonych przypadkach.

Podstawową kwestią dotyczącą rozwiązywania umowy o pracę jest określenie, na jaki okres została ona zwarta. Oczywiście najtrudniej rozwiązać kontrakt zawarty na czas nieokreślony, natomiast operacja ta jest dużo prostsza w przypadku umowy zawartej na okres próbny czy na z góry określony czas. Poza tym pracodawca nie ma prawa arbitralnie zwalniać swoich pracowników. Stąd każde zakończenie stosunku pracy musi być oparte na odpowiednich podstawach. Szczegółowe kwestie dotyczące rozwiązywania umowy o pracę może objaśnić radca prawny. Kraków to miasto, do którego zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie się z naszymi wykwalifikowanymi   prawnikami.

Czytaj więcej

Kancelaria prawo pracy Kraków – pomoc z zakresu prawa pracy

Strony stosunku pracy powinny pamiętać, że rozwiązanie go w niewłaściwym trybie może stanowić podstawę wielu roszczeń – w tym odszkodowawczych oraz o przywrócenie do pracy. Długą listę konsekwencji przekroczenia norm regulujących rozwiązanie umowy o pracę mógłby przytoczyć właściwie każdy prawnik znający   prawo pracy. Kraków jest miejscem, gdzie bardzo często spotyka się tego rodzaju sprawy sądowe. Stąd warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy.

Postępowania dotyczące kwestii pracowniczych z powodzeniem może prowadzić zarówno adwokat, jak i radca prawny specjalizujący się w prawie pracy. Kraków, za sprawą naszej kancelarii, stwarza szerokie możliwości korzystania z tego rodzaju usług. Należy pamiętać, że przy wyborze prawnika do tego rodzaju spraw, zawsze należy wziąć pod uwagę jego kwalifikacje oraz doświadczenie. Wynika to z faktu, że spory pracownicze należą do kategorii trudnych i skomplikowanych spraw, w których ponadto często w grę wchodzą duże pieniądze. W związku z tym od prawnika podejmującego się ich prowadzenia zawsze należy wymagać wysokich standardów. Nasza kancelaria świadczy usługi na najwyższym poziomie. Z empatią podchodzimy do naszych klientów, zapewniając im jak najlepszą jakość usług.

Prawnik prawo pracy Kraków. Spór pracowniczy – kiedy należy iść do sądu?

Spory dotyczące prawa pracy nie zawsze muszą kończyć się w sądzie. W wielu przypadkach udaje się je rozwiązać na etapie przedsądowym, w wyniku zawarcia ugody. Stąd zawsze radzimy najpierw podjąć próbę mediacji, o czym wie każdy nasz prawnik zajmujący się prawem pracy. Kraków jest miastem, w którym wielu naszych klientów udało się dojść do porozumienia, bez potrzeby przejścia na drogę sądową. W przypadku, gdy ugody nie uda się zawrzeć – pozostaje skierowanie sprawy do sądu.

Spór pracowniczy jest sprawą cywilną, którą sąd rozpoznaje na mocy Kodeksu postępowania cywilnego. Stąd przebiega on bardzo podobnie, do innych procesów cywilnych – aczkolwiek z pewnymi zmianami wynikającymi ze specyfiki tego rodzaju spraw. W każdym razie sukces – bez względu na to, czy pozew składa pracodawca, czy pracownik – w dużej mierze zależy od umiejętnego prowadzenia postępowania i przytaczania przed sądem właściwych argumentów na poparcie swoich racji.

Zobacz też:

Umowy o zakazie konkurencji