Prawnik prawo pracy Kraków – Mariusz Boruch

Prawo pracy i spory pracownicze

Świadczymy usługi prawne dla pracodawców i pracowników zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Nasi radcowie posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywania wewnętrznych regulacji – regulaminów pracy i wynagradzania a także w zakresie pracy tymczasowej. W sytuacjach kryzysowych reprezentujemy naszych klientów w rozwiązywaniu sporów pracowniczych oraz sporów zbiorowych. Naszym celem jest pomoc firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb gospodarczych.

Prawo pracodawcy
Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw opartych na przepisach prawa pracy dzięki czemu może świadczyć usługi w zakresie kompleksowego przygotowywania dokumentów zbiorowego prawa pracy.

Prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia, począwszy od analizy sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa w kwestii planów zatrudnienia, przez dobranie najlepszej formy zatrudnienia i przygotowywanie niezbędnych dokumentów do pozyskania pracownika zgodnie z przepisami, aż po łagodzenie spornych sytuacji i ewentualne rozwiązywanie sporów na linii pracownik – pracodawca wraz z reprezentacją przed sądami i organami.

W ramach współpracy sporządzamy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy i dokumenty dotyczące zatrudnienia, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i inne akty wewnątrzzakładowe, jak również umowy w przedmiocie zakazu konkurencji w trakcie stosunku pracy oraz po jego zakończeniu.

Prawo pracownika
Kancelaria od wielu lat skutecznie pomaga w dochodzeniu roszczeń pracowniczych. Doradzamy w zakresie analizy umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów odpowiedzialności materialnej pracowników, jak również kontraktów menadżerskich.

Skutecznie prowadzimy sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w tym również nadgodzin, a także roszczeń z tytułu mobbingu.

Wspieramy naszych Klientów w zakresie ustalania stosunku pracy, praw i obowiązków pracowników, jak również praw pracownic w ciąży i matek w pracy. Pomagamy w łagodzeniu sporów na linii pracownik – pracodawca i uczestniczymy w negocjacjach. W razie konieczności reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych.

Zachowanie przez pracowników poufności oraz ograniczenie możliwości pracy u konkurencji to w dobie dzisiejszych czasów istotny element przewagi konkurencyjnej na rynku.

Rozumiejąc aktualne potrzeby oferujemy naszym Klientom wsparcie w tym zakresie poprzez sporządzanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy jak również po jego zakończeniu. Pomagamy także we wdrażaniu polityki ochrony informacji poufnych jak również w definiowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o naruszenia umów o zakazie konkurencji a także przy naruszeniach tajemnicy przedsiębiorstwa i zasad poufności.

Dzięki wieloletniej praktyce i rozumieniu reguł działających w biznesie jesteśmy w stanie skutecznie zadbać o bezpieczeństwo interesów naszych Klientów.

PRAWO PRACY DLA PRACODAWCY

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw opartych na przepisach prawa pracy dzięki czemu może świadczyć usługi w zakresie kompleksowego przygotowywania dokumentów zbiorowego prawa pracy.

Prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia, począwszy od analizy sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa w kwestii planów zatrudnienia, przez dobranie najlepszej formy zatrudnienia i przygotowywanie niezbędnych dokumentów do pozyskania pracownika zgodnie z przepisami, aż po łagodzenie spornych sytuacji i ewentualne rozwiązywanie sporów na linii pracownik – pracodawca wraz z reprezentacją przed sądami i organami.

W ramach współpracy sporządzamy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy i dokumenty dotyczące zatrudnienia, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i inne akty wewnątrzzakładowe, jak również umowy w przedmiocie zakazu konkurencji w trakcie stosunku pracy oraz po jego zakończeniu.

PRAWO PRACY DLA PRACOWNIKA

Kancelaria od wielu lat skutecznie pomaga w dochodzeniu roszczeń pracowniczych. Doradzamy w zakresie analizy umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów odpowiedzialności materialnej pracowników, jak również kontraktów menadżerskich.

Skutecznie prowadzimy sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w tym również nadgodzin, a także roszczeń z tytułu mobbingu.

Wspieramy naszych Klientów w zakresie ustalania stosunku pracy, praw i obowiązków pracowników, jak również praw pracownic w ciąży i matek w pracy. Pomagamy w łagodzeniu sporów na linii pracownik – pracodawca i uczestniczymy w negocjacjach. W razie konieczności reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych.

Zobacz też:

Umowy o zakazie konkurencji