Prawnik prawo budowlane Kraków – Mariusz Boruch

Kancelaria prawo budowlane Kraków

Nasza Kancelaria od wielu lat skutecznie doradza uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. Zapewniamy opiekę i wsparcie przez cały proces budowlany świadcząc usługi prawne zarówno dla deweloperów, właścicieli nieruchomości, jak i wykonawców oraz dostawców. Przygotowujemy i opiniujemy kompleksowe umowy o generalne wykonawstwo, kontrakty udzielane w ramach zamówień publicznych, kontrakty z podwykonawcami, dostawcami, geodetami i wszystkimi pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Oferujemy naszym Klientom praktyczne doradztwo przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie całego procesu inwestycyjnego, w relacjach z kontrahentami, bankami i ubezpieczycielami a także w sytuacjach nietypowych i nieprzewidywalnych przez strony na etapie zawierania umowy. Jednocześnie prowadzimy dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, reprezentujemy w sporach o błędy w dokumentacji projektowej, egzekwujemy odpowiedzialność podwykonawców robót jak również prowadzimy spory o zapłatę za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych. Oprócz wsparcia merytorycznego z zakresu prawa budowlanego nasi specjaliści doradzą również w relacjach biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego prowadząc negocjacje w sporach pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi jak również w sporach pomiędzy członkami konsorcjów. W trakcie trwania procesu budowlanego reprezentujemy naszych Klientów przed organami i sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowań.

Podczas wieloletniej praktyki skutecznie reprezentowaliśmy klientów w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności a także o zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Wielokrotnie zajmowaliśmy się kompleksową obsługą transakcji sprzedaży nieruchomości, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oddłużania i optymalizacji hipotek. Świadczymy pomoc prawną w rozwiązywaniu takich problemów z nieruchomościami jak służebności, drogi konieczne, posadowanie budynku na cudzym gruncie, prostowanie treści ksiąg wieczystych czy legalizacje budynków. Reprezentujemy w sprawach o zniesienie współwłasności, postępowaniach podziałowych oraz o zasiedzenie nieruchomości. Wspieramy klientów w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości i pozyskiwania odszkodowań za wywłaszczone grunty. Służymy wsparciem właścicielom w relacjach i sporach z innymi współwłaścicielami czy też z najemcami i dzierżawcami. Sporządzamy i opiniujemy umowy pojawiające się w obrocie nieruchomościami: kupna, najmu, dzierżawy, użyczenia jak również przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości dla osób zamierzających dokonać zakupu. bankami i ubezpieczycielami a także w sytuacjach nietypowych i nieprzewidywalnych przez strony na etapie zawierania umowy. Jednocześnie prowadzimy dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, reprezentujemy w sporach o błędy w dokumentacji projektowej, egzekwujemy odpowiedzialność podwykonawców robót jak również prowadzimy spory o zapłatę za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych. Oprócz wsparcia merytorycznego z zakresu prawa budowlanego nasi specjaliści doradzą również w relacjach biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego prowadząc negocjacje w sporach pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi jak również w sporach pomiędzy członkami konsorcjów. W trakcie trwania procesu budowlanego reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowań.