Prawnik prawo budowlane Kraków – Mariusz Boruch

Kancelaria prawo budowlane Kraków

Nasza Kancelaria od wielu lat skutecznie doradza uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. Zapewniamy opiekę i wsparcie przez cały proces budowlany świadcząc usługi prawne zarówno dla deweloperów, właścicieli nieruchomości, jak i wykonawców oraz dostawców. Przygotowujemy i opiniujemy kompleksowe umowy o generalne wykonawstwo, kontrakty udzielane w ramach zamówień publicznych, kontrakty z podwykonawcami, dostawcami, geodetami i wszystkimi pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Oferujemy naszym Klientom praktyczne doradztwo przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie całego procesu inwestycyjnego, w relacjach z kontrahentami, bankami i ubezpieczycielami a także w sytuacjach nietypowych i nieprzewidywalnych przez strony na etapie zawierania umowy. Jednocześnie prowadzimy dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, reprezentujemy w sporach o błędy w dokumentacji projektowej, egzekwujemy odpowiedzialność podwykonawców robót jak również prowadzimy spory o zapłatę za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych. Oprócz wsparcia merytorycznego z zakresu prawa budowlanego nasi specjaliści doradzą również w relacjach biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego prowadząc negocjacje w sporach pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi jak również w sporach pomiędzy członkami konsorcjów. W trakcie trwania procesu budowlanego reprezentujemy naszych Klientów przed organami i sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowań.

Podczas wieloletniej praktyki skutecznie reprezentowaliśmy klientów w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności a także o zwroty wywłaszczonych nieruchomości. Wielokrotnie zajmowaliśmy się kompleksową obsługą transakcji sprzedaży nieruchomości, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oddłużania i optymalizacji hipotek. Świadczymy pomoc prawną w rozwiązywaniu takich problemów z nieruchomościami jak służebności, drogi konieczne, posadowanie budynku na cudzym gruncie, prostowanie treści ksiąg wieczystych czy legalizacje budynków. Reprezentujemy w sprawach o zniesienie współwłasności, postępowaniach podziałowych oraz o zasiedzenie nieruchomości. Wspieramy klientów w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości i pozyskiwania odszkodowań za wywłaszczone grunty. Służymy wsparciem właścicielom w relacjach i sporach z innymi współwłaścicielami czy też z najemcami i dzierżawcami. Sporządzamy i opiniujemy umowy pojawiające się w obrocie nieruchomościami: kupna, najmu, dzierżawy, użyczenia jak również przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości dla osób zamierzających dokonać zakupu. bankami i ubezpieczycielami a także w sytuacjach nietypowych i nieprzewidywalnych przez strony na etapie zawierania umowy. Jednocześnie prowadzimy dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, reprezentujemy w sporach o błędy w dokumentacji projektowej, egzekwujemy odpowiedzialność podwykonawców robót jak również prowadzimy spory o zapłatę za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych. Oprócz wsparcia merytorycznego z zakresu prawa budowlanego nasi specjaliści doradzą również w relacjach biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego prowadząc negocjacje w sporach pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi jak również w sporach pomiędzy członkami konsorcjów. W trakcie trwania procesu budowlanego reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowań.

Jak otrzymać pozwolenie na budowę zgodnie z prawem budowlanym?

Budowa, zarówno domu jednorodzinnego, jak i bardziej zaawansowanych inwestycji mieszkaniowych czy infrastrukturalnych, zawsze stanowi duże wyzwanie. Oczywiście kluczową decyzją jest wybór odpowiedniej działki i projektanta, a następnie wykonawcy. Jednak inwestor musi przygotować się także na konieczność sprostania różnego rodzaju wymaganiom przewidzianym przez przepisy Prawa budowlanego oraz związanych z nim ustaw. Bez spełnienia tych norm nie otrzyma się pozwolenia na budowę. Na co więc inwestor powinien być przygotowany ubiegając się o nie?

Prawnik prawo budowlane Kraków – jak szybko uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Należy pamiętać, że to, jakie wymagania musi spełnić inwestor, mający zamiar zrealizować określone zamierzenie budowlane, zależy od wielu różnych czynników, związanych przede wszystkim z typem inwestycji i jej rozmiarami. W odpowiedzi na szczegółowe zagadnienia zawsze pomoże prawnik doskonale znający się na prawie budowlanym. Kraków to miasto, w którym nasi specjaliści najczęściej świadczą tego rodzaju pomoc.

Bez względu na okoliczności, kluczową sprawą pozostaje ustalenie, czy działka, na której ma powstać inwestycja, jest objęta postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym dokumencie w sposób szczegółowy określa się co i na jakich zasadach może zostać wybudowane na danym terenie. Jeżeli jednak taki dokument nie istnieje – co niestety w praktyce zdarza się bardzo często – inwestor musi liczyć się z koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Nasi prawnicy doskonale wiedzą, ile problemów może przysporzyć staranie się o uzyskanie decyzji na pozwolenie budowy. W  każdym mieście, w tym także w Krakowie, trzeba po prostu długo oczekiwać na wydanie decyzji, która zastępuje miejscowy plan zagospodarowania.

Czytaj więcej

Kancelaria prawo budowlane Kraków – pomoc w urzędzie

Do otrzymania pozwolenia na budowę – zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji czy prac realizowanych na terenach chronionych – niezbędne może okazać się przeprowadzenie uzgodnień bądź uzyskanie zgód innych organów, np. zajmujących się ochroną środowiska. W takiej sytuacji inwestor musi uzbroić się w cierpliwość. Załatwienie tych formalności przeważnie zajmuje kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Jednocześnie należy pamiętać, że organy muszą rozpatrywać wnioski inwestora w określonym czasie. Nasi prawnicy pomagają inwestorom w dbaniu o swoje prawa. Dotyczy to także wymagań co do przestrzegania ustawowych terminów od urzędników.

W istocie, bez poważniejszych trudności można realizować tylko te bardzo drobne inwestycje, dla których ustawodawca nie wymaga załatwiania właściwie żadnych formalności. W każdym innym przypadku warto skorzystać z pomocy prawnika zajmującego się prawem budowlanym. W naszej kancelarii w Krakowie świadczymy najwyżej jakości usługi, dzięki którym potencjalny inwestor nie musi się martwić o wszystkie szczegóły.    Dzięki temu udaje nam się w szybkim czasie pomóc w otrzymaniu pozwolenia na budowę.