Kontakty z Dziećmi

27 grudnia, 2017 12:26 pm Published by

Rozstanie rodziców powoduje najczęściej, że dziecko zamieszkuje tylko z jednym z nich. Wiąże się z tym napięta sytuacja, która znacząco utrudnia kontakty drugiego rodzica z dzieckiem. Warto rozważyć wtedy uregulowanie kontaktów z dzieckiem na drodze sądowej.
Zdarza się również, że uregulowane już kontakty nie mogą odbywać się na ustalonych zasadach, a wtedy rozwiązaniem pozostaje zwrócenie się do sądu z wnioskiem o ich zmianę. W przypadku gdy do ustalonych kontaktów nie dochodzi bądź są one utrudniane,
nasza Kancelaria występuje w imieniu Klienta z wnioskiem o egzekucję kontaktów.
Rozumiejąc delikatny i osobisty charakter sprawy, jak również mając na względzie dobro dzieci, wspieramy naszych Klientów podczas negocjacji pomiędzy rodzicami, jak również zapewniamy profesjonalną reprezentację w sądzie w trakcie postępowania.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do Usług