Czy dostanę wynagrodzenie za okres kwarantanny? Co jeżeli nie mam decyzji Sanepidu? Czy ZUS może mi odmówić wypłaty zasiłku? Czy może żądać ode mnie oryginału decyzji?

19 października, 2020 11:34 am Published by

Do kancelarii zgłosiła się po poradę prawną klientka – mama dwójki dzieci pracująca w oparciu o umowę o pracę. Jej mąż jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą. Pani opisała, niestety typową sytuację, która w ostatnim czasie jest bardzo często spotykana.

Otóż do klientki zadzwoniła wychowawczyni jednego z synów, informując, iż jeden z uczniów z klasy jest zarażony wirusem SARS-CoV-2 i cała klasa ma iść na kwarantannę. W tej sprawie z rodzicami uczniów miał się kontaktować Sanepid. Klientka wraz z mężem i dziećmi udali się na kwarantannę, która skończyła się dzień przed wizytą w kancelarii. Oprócz ustnej informacji uzyskanej od osoby, która dzwoniła z Sanepidu, Pani nie ma żadnej decyzji, żadnego dokumentu, zaświadczenia. Pyta co ma zrobić dalej?

Otóż po okresie kwarantanny, który trwa 10 dni, jeżeli nie wystąpią objawy chorobowe, osoba może wrócić do swoich normalnych zajęć. Udając się na kwarantannę musimy poinformować swojego pracodawcę, że będziemy nieobecni w pracy z tego powodu. Informację możemy przekazać w każdy możliwy sposób – mailem, telefonicznie. Natomiast po zakończonej kwarantannie mamy 3 dni robocze  na złożenie  pisemnego oświadczenia potwierdzającego odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie musi zawierać dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę a dokładnie:

  1. a) imię i nazwisko,
  2. b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
  3. c) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, i dzień jej zakończenia;
  4. d) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Do oświadczenia nie mamy obowiązku załączyć żadnego dokumentu, a w szczególności nie mamy obowiązku załączyć kopii czy też jak to czasami wymaga ZUS, oryginału decyzji inspektora sanitarnego. Takie żądanie jest bezpodstawne. Zdziwienie budzi fakt, że ZUS wymaga decyzji w formie pisemnej skoro w dobie epidemii organ inspekcji sanitarnej może zakomunikować wydanie takiej decyzji ustnie, a wysłać ją dopiero po epidemii.

W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć, iż kwarantannę odbywają wszyscy, którzy razem zamieszkują lub gospodarują mimo, że decyzja jest wydana tylko na jedną osobę.

Wracając do tematu. Jeżeli pracodawca ma wątpliwości co do naszego oświadczenia to pracodawca zwraca się  do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. To wystąpienie wymaga uzasadnienia.

Reasumując. Składamy TYLKO oświadczenie. Jeżeli pracodawca ma wątpliwości to pracodawca występuje do organów inspekcji. Zatem pracodawca nie może się powoływać na brak decyzji i na tej podstawie grozić nam, że nam nie wypłaci wynagrodzenia. Nie może żądać od nas zaświadczenia, że byliśmy na kwarantannie czy też żądać pisemnej decyzji.

Podobna sytuacje jest z ZUS-em. Chociaż tutaj sytuacja jest o tyle lepsza, że ZUS ma dostęp do systemu teleinformatycznego, do którego wpisywane są wszystkie osoby na kwarantannie oraz czas jej odbywania, zatem w przypadku ZUS żądanie pisemnej decyzji jest przerostem biurokracji.

 

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga