Blog – Prawo administracyjne

 • Prawo do zwrotu kosztów dla świadka w postępowaniu administracyjnym

  Do Kancelarii zgłosił się Klient, który w ramach toczącego się postępowania administracyjnego został wezwany przez organ w charakterze świadka do osobistego stawiennictwa i złożenia zeznań. Klient jest osobą niepełnosprawną i w tym celu musiał skorzystać z usług transportu przystosowanego dla potrzeb niepełnosprawnych, w związku z czym, Klient poniósł dodatkowe koszty. Wobec tego pojawiło się pytanie, czy osoba wzywana przez organ administracji ma możliwość domagania się zwrotu kosztów związanych ze stawiennictwem.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • „Nie lubię swojego nazwiska!” – czyli zmiana nazwiska w trybie administracyjnym.

  Pani Monika po kilku latach małżeństwa zdecydowała się na rozwód ze swoim mężem, albowiem okazał się on osobą uzależnioną od hazardu oraz skorą do przemocy. Pani Monika uzyskawszy wyrok rozwodowy wyjechała na urlop aby odpocząć od przykrych i stresujących wydarzeń. Pomimo, że Pani Monika planowała po rozwodzie wrócić do swojego nazwiska panieńskiego, aby całkowicie zamknąć swój nieudany rozdział życia związany z małżeństwem, to ze względu na wyjazd urlopowy oraz przeprowadzkę do innego miasta uchybiła trzymiesięcznemu terminowi do złożenia oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o powrocie do swojego starego nazwiska. Czy Pani Monika będzie miała możliwość zmienić swoje nazwisko? A jeśli tak, to w jaki sposób?

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Gdy Organ nie działa – czyli o ponagleniu w toku postępowania administracyjnego

  Pan Karol jest stroną postępowania administracyjnego, w toku którego domaga się uzyskania decyzji w przedmiocie zameldowania w nowo zakupionym przez siebie mieszkaniu. Złożył odpowiedni wniosek do organu właściwego i oczekuje na rozstrzygnięcie. Pan Karol zaniepokoił się faktem, że pomiędzy złożeniem wniosku o zameldowanie upłynęło ponad 6 miesięcy, a organ nie dokonał żadnych czynności w sprawie.

  Czy Panu Karolowi przysługują jakiekolwiek środki prawne mogące przyspieszyć zakończenie sprawy?

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Czego ten Fiskus chce od mojej małżonki skoro to moje długi? Odpowiedzialność współmałżonka za zobowiązania podatkowe.

  W ostatnim czasie w Naszej Kancelarii pojawił się Pan Marek z problemem prawnym dotyczącym odpowiedzialności współmałżonki za Jego zobowiązania podatkowe. Pan Marek posiada zadłużenie w podatku od towarów i usług za 2016 r. z tytułu prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Pan Marek pozostaje ze swoją małżonką w ustroju współwłasności majątkowej małżeńskiej, posiadają duży dom i samochód, w związku z czym zastanawia się, czy w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego organ podatkowy może skierować swoje kroki ku składnikom majątku wspólnego.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym – czy to możliwe?

  Mediacja stanowi jeden z alternatywnych sposób rozstrzygania sporów. Obecnie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości przeprowadzenia mediacji między stronami postępowania bądź między stroną postępowania a organem administracji publicznej. Dotychczas postępowanie mediacyjne możliwe było dopiero na etapie postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Nie mogłem odebrać przesyłki listowej – czyli kilka słów o przywróceniu terminu w postępowaniu administracyjnym

  Tematem dzisiejszego wpisu będzie procedura przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym. Czasami zdarza się, że z różnych powodów, niezależnych od nas nie możemy odebrać przesyłki pocztowej zawierającej np. niekorzystne dla nas orzeczenie w sprawie administracyjnej bądź też z różnych przyczyn losowych nie możemy w terminie wnieść pisma czy też złożyć środka odwoławczego. Często takie sytuacje prowadzą do niekorzystnych dla nas rozstrzygnięć organu.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Jak nabyć nieruchomość od gminy?

  W dzisiejszym wpisie chciałabym przybliżyć zagadnienie nabycia nieruchomości od Gminy. Zapewne wielu z was rozważało kiedyś nabycie nieruchomości, które znajdują się na przykład w zasobach gminnych. Nabycie nieruchomości (zawarcie umowy sprzedaży) jest jednym ze sposobów, które dają nam tytuł prawny do posiadania nieruchomości. Poza nabyciem można również rozważyć zawarcie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy lub najmu. W tym wpisie jednak w całości skupimy się na trybach w jakich można najprościej mówiąc można kupić nieruchomość od Gminy. Czy wystarczy zgłosić się do gminy, wynegocjować warunki a następnie podpisać umowę? Sama procedura jest bardziej skomplikowana i szczegółowo opisana w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w aktach wykonawczych.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Terminy w postępowaniu administracyjnym – prosta matematyka czy coś więcej?

  Pierwszy wpis na blogu postanowiliśmy poświęcić terminom w postępowaniu administracyjnym. Sposób obliczania terminów między innymi na wniesienie środków zaskarżenia od decyzji czy postanowień administracyjnych uchodzi za zagadnienie oczywiste. Prawie każdy z nas uważa, że jest w stanie zrobić to prawidłowo. Czy jednak jest tak na pewno? Mimo tego, że większość uważa, że prawidłowe obliczenie terminu nie wymaga wiedzy szczególnej to jednak pomyłki zdarzają się dosyć często, a konsekwencją uchybienia terminowi najczęściej jest odrzucenie lub zwrot pisma.

  Czytaj więcej

  rozwiń