Blog – Prawo administracyjne

 • Czego ten Fiskus chce od mojej małżonki skoro to moje długi? Odpowiedzialność współmałżonka za zobowiązania podatkowe.

  W ostatnim czasie w Naszej Kancelarii pojawił się Pan Marek z problemem prawnym dotyczącym odpowiedzialności współmałżonki za Jego zobowiązania podatkowe. Pan Marek posiada zadłużenie w podatku od towarów i usług za 2016 r. z tytułu prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Pan Marek pozostaje ze swoją małżonką w ustroju współwłasności majątkowej małżeńskiej, posiadają duży dom i samochód, w związku z czym zastanawia się, czy w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego organ podatkowy może skierować swoje kroki ku składnikom majątku wspólnego.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym – czy to możliwe?

  Mediacja stanowi jeden z alternatywnych sposób rozstrzygania sporów. Obecnie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości przeprowadzenia mediacji między stronami postępowania bądź między stroną postępowania a organem administracji publicznej. Dotychczas postępowanie mediacyjne możliwe było dopiero na etapie postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Nie mogłem odebrać przesyłki listowej – czyli kilka słów o przywróceniu terminu w postępowaniu administracyjnym

  Tematem dzisiejszego wpisu będzie procedura przywrócenia terminu w postępowaniu administracyjnym. Czasami zdarza się, że z różnych powodów, niezależnych od nas nie możemy odebrać przesyłki pocztowej zawierającej np. niekorzystne dla nas orzeczenie w sprawie administracyjnej bądź też z różnych przyczyn losowych nie możemy w terminie wnieść pisma czy też złożyć środka odwoławczego. Często takie sytuacje prowadzą do niekorzystnych dla nas rozstrzygnięć organu.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Jak nabyć nieruchomość od gminy?

  W dzisiejszym wpisie chciałabym przybliżyć zagadnienie nabycia nieruchomości od Gminy. Zapewne wielu z was rozważało kiedyś nabycie nieruchomości, które znajdują się na przykład w zasobach gminnych. Nabycie nieruchomości (zawarcie umowy sprzedaży) jest jednym ze sposobów, które dają nam tytuł prawny do posiadania nieruchomości. Poza nabyciem można również rozważyć zawarcie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy lub najmu. W tym wpisie jednak w całości skupimy się na trybach w jakich można najprościej mówiąc można kupić nieruchomość od Gminy. Czy wystarczy zgłosić się do gminy, wynegocjować warunki a następnie podpisać umowę? Sama procedura jest bardziej skomplikowana i szczegółowo opisana w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w aktach wykonawczych.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Terminy w postępowaniu administracyjnym – prosta matematyka czy coś więcej?

  Pierwszy wpis na blogu postanowiliśmy poświęcić terminom w postępowaniu administracyjnym. Sposób obliczania terminów między innymi na wniesienie środków zaskarżenia od decyzji czy postanowień administracyjnych uchodzi za zagadnienie oczywiste. Prawie każdy z nas uważa, że jest w stanie zrobić to prawidłowo. Czy jednak jest tak na pewno? Mimo tego, że większość uważa, że prawidłowe obliczenie terminu nie wymaga wiedzy szczególnej to jednak pomyłki zdarzają się dosyć często, a konsekwencją uchybienia terminowi najczęściej jest odrzucenie lub zwrot pisma.

  Czytaj więcej

  rozwiń