Dyrektor szkoły wysłał mi maila o treści „Pana syn miał w klasie kontakt z osobą chorą na COVID-19, jesteście na kwarantannie”. Jak w takiej sytuacji należy się zachować?

23 października, 2020 10:14 am Published by

Czy faktycznie jestem na kwarantannie ? Czy mam czekać na decyzję? Czy mogę wychodzić z domu skoro nie dostałem jeszcze decyzji? Jak mają się zachować rodzice? Czy chodzić do pracy czy nie?

Sytuacja obecnie w szkolnictwie staje się coraz trudniejsza. Codziennie ktoś z uczniów ma objawy lub też stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV- 2 i taka sytuacja powtarza się wielokrotnie. Na wstępie należy wyjaśnić, iż kwarantannie podlega osoba zdrowa, która była narażona na zakażenie. Kwarantannę nakłada się w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Covid-19 do takich chorób należy.

Zatem osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Jeżeli zatem dostałem maila od dyrektora szkoły to jestem na kwarantannie czy też nie? Formalnie nie, ponieważ do tego jest potrzebna decyzja organów inspekcji sanitarnej ale … Zawsze jest jakieś ale – inspektor wydając decyzje może uwzględnić fakt, że szkoła przekazała mi informacje o kontakcie czy też narażeniu i może mnie objąć decyzją okres od kontaktu, niejako wstecz. Na przykład we wtorek dostaję maila, iż moje dziecko przebywało w klasie z kolegą, który jest chory na COVID-19. Dyrektor informuję mnie, że jestem na kwarantannie. Dzieci nie idą do szkoły już od środy, ja i reszta osób wspólnie zamieszkujących nie idziemy do pracy, ale dopiero po kilku dniach dzwoni ktoś z Sanepidu i przeprowadza ze mną wywiad i informuje „jesteście Państwo na kwarantannie”.

Prawidłowo kwarantanną powinna być liczona od następnego dnia po tym jak był kontakt. W świecie idealnym decyzja powinna być wydana nazajutrz. W realiach obecnych jest wydawana później i może sięgać niejako wstecz do zdarzenia. Nie jest to absolutnie decyzja antydatowana.

Zatem czy mogę wychodzić z domu, czy mogę iść do pracy skoro wiem o tym, że moje dziecko miało kontakt i wiem, że powinienem być na kwarantannie, ale nie mam formalnej decyzji? Kwarantanna ma chronić przede wszystkim ludzi zdrowych, zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa, a zatem obowiązkiem każdego kogo to dotyczy jest tej kwarantanny przestrzegać, a obowiązkiem sanepidu jak najszybciej wydać decyzję i prawnie usankcjonować ten stan.

Pamiętajmy, że decyzje w sprawie kwarantanny mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób, czyli dopiero po ustaniu epidemii.

I jeszcze jedna ważna rzecz, osoba przebywająca na kwarantannie odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi i dla tych osób organy inspekcji sanitarnej osobnej decyzji nie wydają.

 

 

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga