Przyjedzie czy nie przyjedzie – o to jest pytanie. Uregulowanie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem w ramach postępowania sądowego.

16 października, 2019 12:06 pm Published by

Jakiś czas temu opisywaliśmy Państwu sprawę małego Antka, którego tata wyjechał ze swoją nową rodziną do Gdańska. Zmiana miejsca zamieszkania spowodowała, że tata coraz rzadziej widywał się z chłopcem, a cały ciężar wychowania Antka spoczął na barkach jego mamy – Pani Anny. Z tego też powodu Pani Anna zdecydowała się na skierowanie do sądu wniosku o ograniczenie byłemu mężowi władzy rodzicielskiej nad synem, na co ojciec chłopca przystał, argumentując swoje stanowisko przede wszystkim odległością jaka dzieli Kraków od Gdańska oraz nadmiarem obowiązków w pracy. Jednak po kilku miesiącach od wydania orzeczenia w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej tata Antka oznajmił, że przeprowadził się do Warszawy i zależy mu na częstszych spotkaniach z synem. Nie chciał on jednak formalnie regulować swoich kontaktów z dzieckiem, co skutkuje na chwilę obecną tym, że tata z dnia na dzień zmienia terminy spotkań, jedne wizyty u syna znacznie skraca, a inne z kolei wydłuża.

Pani Anna jest niezadowolona z zaistniałej sytuacji, ponieważ w jej ocenie działania ojca zaburzają funkcjonowanie Antka. Chłopiec niejednokrotnie czekał z utęsknieniem na spotkanie z tatą, które później zostało odwołane. Nasza Klientka zwróciła się do Kancelarii z pytaniem, czy jeśli w wyroku rozwodowym kontakty taty z synem nie zostały uregulowane, to czy rodzice mogą to zrobić teraz? Oczywiście, że tak. Pani Anna powinna skierować do właściwego Sądu Rejonowego, do wydziału rodzinnego, wniosek o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej uregulowania kontaktów byłego małżonka z małoletnim synem.

We wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem Pani Anna powinna wskazać sposób w jaki kontakty te mają przebiegać. Z wstępnej rozmowy z Klientką wynika, iż chciałaby ona, aby ojciec widywał się z Antkiem w każdy drugi i czwarty weekend miesiąca od godziny 18.00 w sobotę do godziny 18.00 w niedzielę, przez okres dwóch tygodni wakacji oraz przez okres tygodnia w czasie ferii zimowych. Propozycja ta powinna się znaleźć w treści wniosku, który zostanie skierowany do sądu.
Czy druga strona musi przystać na propozycję? Oczywiście, że nie. Ojciec Antka może złożyć własną propozycję kontaktów, jeśli jednak miałyby one być szersze aniżeli te zaproponowane przez Panią Annę, wówczas powinien on skierować do sądu własny wniosek o uregulowanie kontaktów, do którego matka dziecka będzie mogła się odnieść.

W sytuacji gdy stronom nie uda się wypracować porozumienia, sąd mając na względzie przede wszystkim dobro dziecka, narzuci poniekąd stronom ramy czasowe kontaktów ojca z Antkiem, wydając w tym zakresie stosowne postanowienie.

Przeczytaj także:

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga