Nasze publikacje: Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym

21 lipca, 2016 9:32 pm Published by

Zapraszamy do lektury publikacji naszej kancelarii w serwisie e-prawnik.pl. Jagoda Michno podejmuje temat: „Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym – wybrane zagadnienia”

W artykule niniejszym omówiona zostanie zasada ponoszenia kosztów wykonania decyzji dotyczącej rozbiórki obiektu budowlanego albo jego części, doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego, zaniechania kontynuacji robót budowlanych, wykonania określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, to jest decyzji wydanych na podstawie art. 48, art. 49b, art. 50a oraz art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (dalej „Prawo budowlane”).

Link do artykułu: Zasady ponoszenia kosztów w Prawie budowlanym – wybrane zagadnienia

 

Zapraszamy również do lektury bloga Jagody Michno, aplikantki radcowskiej zajmującej się w naszej kancelarii prawem budowlanym i prawem nieruchomości: Blog Prawo Nieruchomości Kraków

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch