Prawo budowlane

19 kwietnia, 2016 1:51 pm Published by

Kancelaria radcowska Mariusz Boruch od wielu lat skutecznie doradza uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. Zapewniamy opiekę i wsparcie przez cały proces budowlany świadcząc usługi prawne zarówno dla deweloperów, właścicieli nieruchomości jak i wykonawców i dostawców.

Przygotowujemy i opiniujemy kompleksowe umowy o generalne wykonawstwo, kontrakty udzielane w ramach zamówień publicznych, kontrakty z podwykonawcami, dostawcami, geodetami i wszystkimi pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego.

Oferujemy naszym Klientom praktyczne doradztwo przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie całego procesu inwestycyjnego, w relacjach z kontrahentami, bankami i ubezpieczycielami a także w sytuacjach nietypowych i nieprzewidywalnych przez strony na etapie zawierania umowy.

Jednocześnie prowadzimy dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, reprezentujemy w sporach o błędy w dokumentacji projektowej, egzekwujemy odpowiedzialność podwykonawców robót jak również prowadzimy spory o zapłatę za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych.

Oprócz wsparcia merytorycznego z zakresu prawa budowlanego nasi specjaliści doradzą również w relacjach biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego prowadząc negocjacje w sporach pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi jak również w sporach pomiędzy członkami konsorcjów.

W trakcie trwania procesu budowlanego reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowań.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala zaoferować Klientom praktyczne i bezpieczne rozwiązania na każdym etapie procesu budowlanego

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch