PRAWO ADMINISTRACYJNE DLA ORGANU

15 lutego, 2016 3:06 pm Published by

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę działania organów administracyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

Formułujemy i opiniujemy wydawane decyzje administracyjne minimalizując ryzyko uchylenia wydawanej decyzji w toku weryfikacji instancyjnej lub sądowej.

Reprezentujemy jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi. Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych, opłat i podatków lokalnych, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Uczestniczymy w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach.

Od wielu lat specjaliści Kancelarii sporządzają opinie prawne w zakresie prawa budowlanego, w sprawach gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i odpadów, jak i w sprawach pracowniczych.

Opiniujemy projekty uchwał rad i zarządów, projekty umów i porozumień, a także aktów regulujących wewnętrzną organizację organów.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch