Pracować albo podróżować – parę słów o urlopie bezpłatnym.

22 sierpnia, 2019 9:41 am Published by

Przed wakacjami zgłosiła się do kancelarii Klientka z nietypową, ale aktualną jak na porę roku sprawą.

Pracuje od 5 lat w korporacji. Praca stanowi dla niej ważny aspekt życia, przez co celem sprostania wszystkim obowiązkom służbowym często zostaje po godzinach w firmie, jak i urlop wypoczynkowy wykorzystuje notorycznie w ostatnim możliwym momencie. Uważa się za dobrego pracownika, którego zwierzchnicy doceniają za zaangażowanie. Nigdy nie otrzymała żadnej kary porządkowej. Niejednokrotnie woli przeziębiona udać się do pracy, niż brać zwolnienie lekarskie.

Od zawsze marzyła o podróży do wschodniej Azji, gdzie chciała zwiedzić z plecakiem większą część krajów Dalekiego Wschodu. Ciągle swoje plany odkładała z powodu pracy. W okresie poprzedzającym tegoroczne wakacje znajomi ze szkoły średniej na spotkaniu klasowym niespodziewanie podzielili się z nią planami, że wyjeżdżają do Azji i jeśli ma ochotę dołączyć, to zapraszają, gdyż kompletują dopiero grupę na wyjazd. Niemniej zastrzegli, że plan przewiduje 3 miesięczny pobyt za granicą.

Klientka nie chciała stracić pracy, a z drugiej strony kusiła ją wizja wyjazdu. Urlop wypoczynkowy jaki jej przysługiwał w 2019 roku w żadnej mierze nie wystarczył na 3 miesięczny pobyt. W związku z tym zgłosiła się do Kancelarii z pytaniem, jak w takiej sytuacji może wyglądać uzyskanie przez nią urlopu bezpłatnego i czy taki powód może w ogóle stanowić podstawę do jego uzyskania.

W pierwszej kolejności Klientka została poinformowana, że pracodawca może, ale wcale nie musi udzielić jej urlopu bezpłatnego na podstawie jej pisemnego wniosku. Do jego jednostronnej decyzji należy zarówno uwzględnienie wniosku, jak i ram czasowych urlopu. Pracodawca może udzielić go we wnioskowanym bądź krótszym wymiarze, ale nie dłuższym. Decyzja pracodawcy w tym zakresie ma charakter ostateczny.

Wniosek dotyczący urlopu bezpłatnego nie musi zawierać uzasadnienia, ale powinien wskazywać czas trwania urlopu. W przypadku, gdy urlop bezpłatny jest udzielany na okres dłuższy niż 3 miesiące pracownik i pracodawca mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn przez pracodawcę. Co ważne, kodeks pracy nie nakłada ograniczeń co do długości urlopu bezpłatnego, a więc można wnioskować o parę dni, ale i również o parę lat. Nie ma również żadnych ograniczeń, co do ilości urlopów bezpłatnych, o które może występować pracownik w czasie zatrudnienia. W związku z tym, jeśli tylko znajdzie zrozumienie u pracodawcy, może on cyklicznie wnioskować o takie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Gdyby Klientka z jakiś przyczyn przerwała wyjazd i postanowiła wrócić do pracy de facto z dnia na dzień przed końcem urlopu, to nie ma ona możliwość samodzielnego podjęcia takiej decyzji. Wcześniejsze zakończenie urlopu wymaga porozumienia stron, a co za tym idzie zgody pracodawcy na powrót pracownika do pracy. Urlop bezpłatny stanowi przerwę w wykonywaniu pracy i w tym czasie nie przysługują uprawnienia pracownicze i socjalne, nie wlicza się również jego okresu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Najprościej rzecz ujmując, w czasie urlopu bezpłatnego ulegają zawieszeniu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

Po powrocie z urlopu bezpłatnego pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownika na tych samych warunkach jak przed rozpoczęciem urlopu. Co najważniejsze dla Klientki, w czasie urlopu bezpłatnego obowiązuje zakaz wypowiadania umowy o pracę (chyba że upłynął okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ). Pracownik, któremu został udzielony urlop bezpłatny, w okresie tego urlopu nie podlega zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i zdrowotnemu, oraz czego Klientka była w pełni świadoma – nie otrzymuje wynagrodzenia.

Przedstawiona historia ma po filmowemu- szczęśliwe zakończenie, pracodawca wyraził zgodę na urlop bezpłatny na okres ponad 3 miesięcy, a Klientce udało się spełnić wieloletnie marzenia, bez obaw, co do utraty zatrudnienia.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga