Prawnik rozwód Kraków – Mariusz Boruch

Rozwód

Decyzja o rozwodzie to często jedna z najtrudniejszych decyzji w naszym życiu.

Rozwód to nie tylko ustanie małżeństwa, ale również rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz podział majątku.

To przełomowy czas, od którego zależy niekiedy nasze przyszłe życie, dlatego należy do niego podejść z rozwagą.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Przesłanką konieczną orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Zupełny rozkład pożycia polega na ustaniu wspólnego życia małżonków na wszelkich jego płaszczyznach. Najczęściej przejawia się zerwaniem małżeńskiej więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej. Rozkład pożycia jest trwały, gdy w świetle zasad doświadczenia życiowego oraz okoliczności konkretnej sprawy można przyjąć, że powrót małżonków do wspólnego życia nie nastąpi. Orzekanie o winie rozkładu pożycia reguluje art. 57 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Należy pamiętać, że prawo polskie nie przewiduje możliwości przekształcenia separacji faktycznej w rozwód.

 

Podczas rozważań o rozwodzie pojawia się zwykle mnóstwo pytań:

Jakie skutki niesie za sobą rozwód z orzekaniem o winie?

Czy rozwód z orzekaniem o winie jest lepszy niż rozwód bez orzekania o winie?

Co da mi rozwód z winy małżonka?

Co dalej z dziećmi?

 Jak wyliczyć alimenty?

Co się stanie z naszym domem?

Kto teraz będzie spłacać kredyt?

Orzekanie rozwodu należy do właściwości sądów okręgowych. Właściwość miejscową wyłączną sądów okręgowych określa art. 41 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Sprawę o rozwód w I instancji rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników.

Od wyroku wydanego w sprawie o rozwód przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego.

W postępowaniu rozwodowym istotne znaczenie mają działania sądu zmierzające do pojednania małżonków.

Nasza Kancelaria zapewnia indywidualny charakter opieki prawnej podczas sprawy rozwodowej, a 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych pozwoli udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i obrać najlepszą strategię postępowania.

na stole sędziowskim

Separacja

W trudnych sytuacjach rodzinnych nie wszyscy podejmują decyzję o rozwodzie. Rozwiązaniem może być wtedy separacja.

Zgodnie z art. 61[1] § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

Separacja jest instytucją prawną niezależną od rozwodu. Umożliwia małżonkom uregulowanie w jednym postępowaniu szeregu kwestii osobistych i majątkowych związanych z ustaniem wspólnego życia. W przeciwieństwie do rozwodu nie powoduje ustania małżeństwa.

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w przygotowaniu pozwu o orzeczenie separacji na żądanie jednego z małżonków, jak również wniosków o orzeczenie separacji z inicjatywy obojga małżonków.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala przeprowadzić Państwa przez proces regulacji stosunków majątkowych i kontaktów z dzieckiem po orzeczeniu separacji.

 

Nasza kancelaria świadczy usługi (związane z rozwodami i separacją) w Krakowie.

 nr. telefonu +48 (12) 395-35-58

e-mail biuro@mariuszboruch.pl

MariuszBoruch.pl

Rozwód i separacja

W przypadku wystąpienia problemów w związku małżeńskim często dochodzi do orzeczenia rozwodu lub separacji między małżonkami. Na decyzje o rozwodzie czy separacji wpływają jednak inne przesłanki. Obie instytucje trochę się od siebie różnią. Przed podjęciem kroków prawnych warto dokładnie zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.

 

Rozwód a separacja

W przypadku rozpadu pożycia małżeńskiego można wnosić o rozwód lub o separację. Sąd decyduje, które rozwiązanie jest najbardziej korzystne dla danego małżeństwa.

Rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez wyrok sądu. Można go orzec jeżeli sąd jest pewny, że pożycie małżeńskie uległo rozkładowi, trwale i zupełnie. Bardzo ważne jest wystąpienie obu tych cech razem. Wszelkie informacje prawne można znaleźć w dziele IV Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z nim każdy małżonek może żądać sądownego rozwiązania małżeństwa. Jednak nie jest on dopuszczalny np. jeżeli oznaczał by negatywny wpływa na dobro małoletnich dzieci. 

Z kolei separacja wiąże się jedynie z uchyleniem wspólnoty małżeńskiej. Orzeczenie separacji nie wymaga, aby rozpad pożycia małżeńskiego był trwały. Zadaniem separacji jest między innymi danie małżonką możliwości na przemyślenie swojego rozstania i ewentualny powrót do siebie. Ważne jest również to, że separację można zakończyć i znieść, a rozwód wiąże się z poważniejszymi skutkami prawnymi. Szczegółowych informacji na temat separacji udziela V dział Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Aby zdecydować się czy dobrym rozwiązaniem będzie rozwód czy separacja należy zastanowić się jak będzie wyglądało dalsze życia, czy współżycie z małżonkiem jest dalej możliwe. Warto również zwrócić jak będą wyglądały kwestie finansowe. Ważne informacje dotyczące rozwodu i separacji znajdują się również w dziale I Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

Kiedy należy zdecydować się na rozwód, a kiedy na separację?

Rozwód jest bardzo trafnym wyjściem z sytuacji, kiedy nie ma szans na dalsze współżycie z małżonkiem lub kiedy jedna ze stron chce zawrzeć nowy związek małżeński. Niejednokrotnie trzeba się liczyć z koniecznością przeprowadzenia wielu rozpraw sądowych i znacznego odwlekania ostatecznego terminu rozwodu, szczególnie w przypadku kiedy małżonkowie rozstali się w atmosferze kłótni i skandalu.

W przypadku separacji sprawa jest zwykle dużo łatwiejsza. Orzeczenie separacji następuje szybciej, może być ona tymczasowo, ale również być wstępem do rozwodu, jeżeli nie przyniesie pożądanych efektów. Rozwód po separacji jest często spotykany.

W przypadku separacji ustala się podobne kwestie jak przy rozwodzie tzn. wysokość alimentów, sprawy związane z opieką nad małoletnimi dziećmi itd. Dlatego, żyjąc w separacji można się też przekonać jak będzie wyglądało funkcjonowanie po ogłoszeniu rozwodu. Ponadto separacja jest dobrą alternatywą, gdy sąd nie zgodzi się na rozwód.

 

Orzekanie o winie w przypadku rozwodu i separacji.

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozpadu swojego pożycia, możliwa jest separacja bez orzekania o winie. Podobnie jest w przypadku rozwodu. Jeżeli mąż i żona jednoznacznie uważają, że nie ma żadnych szans na uratowanie ich małżeństwa mogą otrzymać rozwód bez orzekania o winie. 

Z kolei jeżeli dowody ewidentnie wskazują na winę jednego ze współmałżonków sędzia ma obowiązek to orzec. Wśród powodów, które można wskazać jako potencjalnie winne rozpadowi małżeństwa można między innymi wskazać:

  • zdrada małżeńska – nie tylko jako zdrada fizyczna, ale również inne zachowanie, które mogły w jakikolwiek sposób wykroczyć poza granice przyzwoitości,
  • alkoholizm i inne nałogi – są to bardzo częste przyczyny rozpadów małżeństwa, szczególnie kiedy osoba uzależniona nie chce podjąć żadnych kroków zmierzających do wyjścia na prostą,
  • agresja – zarówno przemoc psychiczna jak i przemoc fizyczna,
  • brak wzajemnej współpracy i pomocy – rozumiane jako wszelkie sytuacje, w których jeden z małżonków odmawia udzielenia należytej pomocy mimo obowiązku.

Zgodnie z przepisami można wyróżnić jeszcze więcej powodów orzekania o winie rozpadu małżeństwa. Jednak w każdym wypadku jest to sprawa indywidualnie badana i rozstrzygana przez sąd.

Rozwód w Krakowie można przeprowadzić na bardzo wysokim poziomie. Na rynku funkcjonuje wielu specjalistów, którzy udzielą profesjonalnej porady, doradza na jakie kroki najlepiej się zdecydować i poprowadzą swojego klienta, aż do zakończenia sprawy.

MariuszBoruch.pl