Pozew już dawno wniesiony, a alimentów jak nie było, tak ich nie ma – czyli o zabezpieczeniu w postępowaniu o rozwód.

12 lutego, 2018 4:09 pm Published by

„Panie Mecenasie, potrzebuję porady prawnej. Chcę rozwodu, jednak boję się o nasze dzieci. Mąż wyprowadził się z naszego domu, nie płaci alimentów, nie pomaga w utrzymaniu rodziny … Przyjeżdża do dzieci kiedy ma na to ochotę, ignoruje moje prośby o uregulowanie kontaktów”.

Z takimi problemami boryka się wielu naszych Klientów. Statystyki są bowiem bezlitosne. Z roku na rok wzrasta liczba rozwodów w Polsce. Z praktyki wiemy jak ważnym jest zadbanie o interesy małoletnich dzieci już na etapie postępowań sądowych, które często bywają bardzo długie i emocjonalne.

Wielu rodziców, będących w trakcie rozwodu, próbuje wciągać dzieci w spory dorosłych, nastawiając je na przykład przeciwko drugiemu rodzicowi. Często zdarza się również, że małżonkowie utrudniają sobie wzajemne kontakty z dziećmi, nie mając świadomości jak negatywnie wpływa to na psychikę małoletnich.

Warto zatem pamiętać, że już na etapie postępowania rozwodowego możemy wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie:

  1. bytu materialnego dziecka – zobowiązanie jednego z rodziców do uiszczania na rzecz dziecka alimentów w określonej wysokości,
  2. kontaktów z dzieckiem,
  3. władzy rodzicielskiej.

Wniosek o zabezpieczenie może zostać złożony w pozwie lub jako oddzielne pismo procesowe już w toku postępowania przez każdą ze stron. Oczywiście strona występująca z wnioskiem powinna w nim wskazać oczekiwany sposób zabezpieczenia. Przykładowo, jeśli żądanie dotyczy alimentów, należy określić w jakiej wysokości i w jakim terminie mają one być płacone. Jeśli natomiast wniosek dotyczy uregulowania kontaktów z dzieckiem należy wówczas doprecyzować ich częstotliwość, np. poprzez wskazanie konkretnych dni, godzin, jak również miejsca odbioru i oddania dziecka.

Kolejnym krokiem będzie uprawdopodobnienie wniosku. Innymi słowy trzeba wykazać potrzebę uregulowania sytuacji dziecka na czas trwania rozwodu. Przykładowo jeśli wnioskujemy o zasądzenie na czas trwania postępowania alimentów na dziecko, musimy wykazać wysokość miesięcznych kosztów związanych z jego utrzymaniem. Natomiast wniosek o zabezpieczenie  władzy rodzicielskiej lub sposobu wykonywania kontaktów z dziećmi będzie uzasadniony w sytuacji gdy pomiędzy rodzicami powstał spór, który uniemożliwia im wspólne  podejmowanie jakichkolwiek decyzji w sprawie dzieci.

Po złożeniu w sądzie wniosku musimy oczekiwać na wydanie przez sąd merytorycznego rozstrzygnięcia w tym zakresie, tudzież na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy celem rozpoznania naszego wniosku. Pamiętajmy, że wydane przez sąd postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest natychmiast wykonalne, wobec czego nie musimy czekać aż się ono uprawomocni.

Pamiętajmy jak ważnym jest zapewnienie dzieciom stabilizacji oraz pewnego rodzaju powtarzalności, szczególnie w sytuacjach konfliktowych i mało dla nich komfortowych. Warto mieć na uwadze instytucję zabezpieczenia w zakresie alimentów, władzy czy kontaktów, szczególnie w sytuacji  kiedy rodzice nie potrafią dojść do jakiegokolwiek porozumienia w kwestii swoich małoletnich dzieci.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga