Nazwisko to ostatnia rzecz, która mi po Tobie została, a której bardzo nie chcę – czyli o zmianie nazwiska po rozwodzie.

12 czerwca, 2019 9:24 am Published by

„Panie Mecenasie, dwa tygodnie temu sąd wydał wyrok rozwodowy. Nie chcę mieć już nic wspólnego z moim byłym małżonkiem – zostało mi po nim tylko nazwisko, którego nie chcę nosić. Nie mamy wspólnych dzieci, więc bardzo szybko chciałabym zamknąć ten nieszczęśliwy rozdział w moim życiu. Bardzo proszę o pomoc, ponieważ zupełnie nie orientuję się w tego rodzaju sprawach”.

Jak wynika z krótkiej wiadomości przesłanej przez Panią Annę, dwa tygodnie temu odbyła się sprawa rozwodowa, efektem której było wydanie wyroku rozwodowego. Klientka chciałaby podjąć działania mające na celu powrót do nazwiska panieńskiego. W związku z tym z jej strony pojawiło się wiele pytań dotyczących w szczególności trybu postępowania oraz związanych z nim terminów. Czy taka zmiana jest możliwa? Oczywiście, że tak.

Tytułem wstępu wskazać należy, iż o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Małżonkowie takie oświadczenie mogą złożyć bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka.
Co istotne, w sytuacji kiedy małżonkowie nie złożyli oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z nich zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Odpowiadając na pytanie naszej Klientki wskazać należy, że oczywiście po rozwodzie możliwa jest zmiana nazwiska. Polega to na rezygnacji z nazwiska męża lub żony i powrotu do nazwiska panieńskiego lub kawalerskiego.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może je zmienić. W tym celu powinien on złożyć przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie w zakresie chęci powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.

Warto także wspomnieć, że zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodu. Zatem w przypadku naszej Klientki, jeśli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku lub nie wniesie apelacji, będzie mogła ona podjąć działania w tym zakresie po upływie trzech tygodni od dnia wydania orzeczenia w sprawie.

Co istotne, a co również często pytają nasi Klienci, nie można wystąpić z orzeczeniem o zmianie nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Nie można także żądać aby sąd w wyroku rozwodowym orzekł o zmianie nazwiska. Zmiana nazwiska bowiem odbywa się przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Oczywiście istnieje również możliwość zmiany nazwiska po upływie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, jednakże w takim przypadku przebiega to w nieco odmienny sposób. Ten temat poruszymy jednak w odrębnym artykule na naszym blogu.
Zapraszamy do zapoznania się również z innymi wpisami na naszym blogu rozwodowym!

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga