Czy możliwe jest odrzucenie spadku będąc poza granicami kraju?

24 kwietnia, 2020 10:20 am Published by

„Dwa dni temu dowiedziałam się, że żona oraz dzieci mojego zmarłego brata odrzucili spadek po nim. Jak się okazuje, mam teraz sześć miesięcy na odrzucenie spadku po nim. Aktualnie mieszkam za granicą i nie mam możliwości przyjechać do kraju, aby załatwić formalności związane z tą sprawą. Czy możliwe jest odrzucenie spadku będąc poza granicami kraju”?

Odpowiadając na pytanie naszej Klientki, w pierwszej kolejności należy wskazać, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak złożenia oświadczenia we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca będzie odpowiadać za długi spadkodawcy, lecz tylko do wartości otrzymanego spadku. Mimo ograniczenia tej odpowiedzialności za długi, wiele osób wciąż decyduje się na odrzucenie spadku w szczególności w celu oszczędzenia sobie kłopotu z zaspokajaniem wierzycieli.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku należy złożyć przed sądem lub przed notariuszem. Oświadczenie można złożyć ustnie, a z takiej czynności sporządza się protokół, lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Jeśli więc spadkobierca przebywa poza granicami kraju i pragnie odrzucić przypadający mu spadek, w pierwszej kolejności powinien udać się on do konsula, który to potwierdzi podpis złożony na pisemnym oświadczeniu o odrzuceniu spadku. Należy pamiętać, że konsul nie wysyła oświadczenia o odrzuceniu spadku do sądu (jak to czyni notariusz w Polsce). Spadkobierca, który złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku przed konsulem, powinien wysłać je go sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się ostatnie miejsce zamieszkania lub pobytu spadkodawcy lub do sądu, przed którym toczy się już postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch

Wróć do bloga