Prawo lokalowe

25 listopada, 2015 11:08 am Published by

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie nieruchomości doskonale rozumiemy jak wiele komplikacji i trudności może powstać na gruncie prawa lokalowego. Dlatego mając na względzie różnorodność problemów oferujemy kompleksowe usługi w tym zakresie.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie sporządzania i opiniowania umów: przedwstępnych, deweloperskich, sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, dzierżawy i najmu jak również prowadzimy sprawy z zakresu dochodzenia należności z zawartych umów.

Podczas naszej praktyki prowadzimy sprawy o zasiedzenie, eksmisję, ustanowienie odrębnej własności lokali. Służymy pomocą w ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak służebności osobiste i gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie, hipoteka, jak również przy uzyskiwaniu odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub utratę nieruchomości w następstwie umieszczenia urządzeń przesyłowych.

Wspieramy naszych Klientów w sprawach o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przy wykupie lokali komunalnych.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch