Nie pojedziesz na urlop teraz, zapomnij – czyli kilka słów o urlopie wypoczynkowym

17 listopada, 2017 1:53 pm Published by

Okres urlopowy trwa. Lipiec, sierpień, wrzesień to najczęściej wybierany przez Nas czas na wypoczynek. Nie mogliśmy przejść obojętnie wobec tego zjawiska, w związku z czym, nasz dzisiejszy tekst jest w tematyce wypoczynkowo-urlopowej.

Pani Weronika wybrała super ofertę w biurze podróży. Dwa tygodnie w słonecznej Grecji z całą rodziną. Wszystko miało być bajkowe, jednak informując pracodawcę, że chce od jutra, 14 dni urlopu usłyszała tytułowe: „Nie pojedziesz na urlop teraz, zapomnij! ”. I teraz najważniejsze pytanie: Czy pracodawca Pani Weroniki mógł się po prostu nie zgodzić na urlop w danym terminie?

Na samym wstępnie warto wskazać, że pracownikowi przysługuje coroczny urlop wypoczynkowy, który jest nieprzerwany i płatny. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi odpowiednio:

Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Ma ono na celu zapewnienie wypoczynku, co podyktowane jest troską o zdrowie pracownika. Jednak rozpoczęcie urlopu z dnia na dzień, nie jest takie proste, nie możemy po prostu, tak jak Pani Weronika, powiedzieć: „od jutra idę na urlop”.

Zgodnie z kodeksem pracy plan urlopowy sporządza pracodawca, uwzględniając w nim wszystkie wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia prawidłowego toku pracy. Pamiętajmy jednak, że nie jest to regułą. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzić planu urlopowego m. in. kiedy organizacja związkowa wyraziła na to zgodę lub kiedy taka organizacja u pracodawcy nie funkcjonuje.

Art. 163. § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.

§ 11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

§ 2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

§ 3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika–ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca rozpatrując urlopowe wnioski pracowników, niewątpliwie będzie miał na uwadze, zapewnienie prawidłowego toku pracy. Co za tym idzie, odnosząc się do naszej historii, nagły, niezapowiedziany i nieuwzględniony w planie – urlop Pani Weroniki, zakłóciłby normalne funkcjonowanie zakładu pracy, w którym jest zatrudniona. W niniejszej sytuacji pracodawca nie jest zobowiązany wnioskiem urlopowym Pani Weroniki. Nasza Pani Weronika przygotowując się do urlopu, zapomniała jednak o najważniejszym. Nie zgłosiła swojego wniosku do planu urlopowego, obowiązującego w jej firmie. Warto w tym miejscu podkreślić, że w kodeksie pracy nie jest unormowane na jaki okres pracodawca powinien zaplanować korzystanie z urlopów przez pracowników. A co gdyby w firmie Pani Weroniki nie obowiązywał plan urlopowy? Sytuacja nie uległa by zmianie, jeżeli w danej firmie nie ma planu urlopowego pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem. Tu niestety do tego porozumienia nie doszło…

Pani Weronika nie musi się jednak martwić, że jej urlop przepadnie. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu w innym terminie, jednak nie później niż do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Drodzy czytelnicy morał z tego jest krótki i bardzo dobrze wszystkim znany: zgłaszajmy do planu urlopowego firmy nasze wyjazdowe plany.

Categorised in:

This post was written by

Wróć do bloga