Kontrakty handlowe

15 lutego, 2016 2:44 pm Published by

Bezpieczeństwo transakcji handlowych to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a kluczem do bezproblemowej realizacji transakcji jest właściwe przygotowanie kontraktu handlowego.

Kancelaria radcowska Mariusz Boruch specjalizuje się w przygotowywaniu i opiniowaniu umów począwszy od umów sprzedaży, dzieła, zlecenia aż po skomplikowane umowy o roboty budowlane, sprzedaży przedsiębiorstw, umowy konsorcjum i innych typów umów dostosowanych do potrzeb klienta.

Prowadzimy nadzór prawny nad realizacją umów, a gdy to niezbędne sporządzamy porozumienia i aneksy. Podczas naszej pracy zawsze uwzględniamy aspekty podatkowe i finansowe tak by przedstawić najbardziej optymalne dla naszego Klienta rozwiązanie.

Categorised in:

This post was written by admin-mboruch