Blog – Prawo umów

 • Tego już nie gwarantuję! Klauzule niedozwolone w gwarancji.

  Pan Krzysztof zamierzał kupić do domu komplet mebli kuchennych od przedsiębiorcy, Pana Piotra. Oprócz atrakcyjnej ceny zestawu jego uwagę zwrócił fakt długiej gwarancji udzielanej na meble przez ich sprzedawcę. Pan Krzysztof na stronie internetowej sprzedawcy znalazł warunki gwarancji, które już na pierwszy rzut oka wzbudziły jego zaniepokojenie. Ich zapisy wydały się kupującemu jednostronne i w istocie bardzo utrudniające skorzystanie z uprawnienia gwarancji. Czy zapisy takie są obojętne z punktu widzenia przepisów prawa?

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Sąd uznał zasadność mojego roszczenia, wydał nakaz zapłaty, a ja wciąż muszę czekać – czyli o natychmiastowej wykonalności orzeczenia jako szczególnej instytucji przewidzianej w procedurze cywilnej

  Pan Tomasz zlecił naszej Kancelarii przygotowanie pozwu o zapłatę przeciwko swojemu kontrahentowi. Po otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty nasz Klient poprosił nas o jak najszybsze skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, z uwagi na fakt, iż pozwany w dalszym ciągu nie uregulował zobowiązania finansowego względem Pana Tomasza. Jednakże z uwagi na fakt, iż wydany przez sąd nakaz zapłaty jeszcze się nie uprawomocnił, nie istniała na tym etapie możliwość skierowania sprawy do komornika. W związku z powyższym ze strony naszego Klienta pojawiło się pytanie dotyczące problematyki natychmiastowej wykonalności orzeczenia. Zauważyć należy, iż podczas współpracy z naszymi Klientami często odpowiadamy na tego typu zapytania, wobec czego w dzisiejszym wpisie postanowiłam szerzej odnieść się do tej kwestii.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Wzajemnie się rozliczmy… o instytucji potrącenia.

  W obrocie gospodarczym, w szczególności w ramach kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami często w praktyce spotykamy się z sytuacją, w której obaj przedsiębiorcy są sobie wzajemnie dłużnikami i wierzycielami. Otrzymujemy wtedy pytanie, w jaki sposób najlepiej dokonać wzajemnego rozliczenia. Czy potrzeba od razu kierować swoje kroki na drogę postępowania sądowego?

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Ups, sąd się zapomniał … Czy wyrok sądu można uzupełnić?

  W sprawie pana Rafała sąd po długim procesie wydał wyrok, który nie obejmował jednak całości zgłoszonego żądania. Od razu po ogłoszeniu wyroku dla pana Rafała stało się jasne, że coś jest nie tak, ale co dalej z tym fantem,  co zrobić w takiej sytuacji? Jak zwrócić uwagę sądu na taki brak?

  Zasadą jest, że sąd wydając wyrok w sprawie powinien kompleksowo orzec o całości żądania, wyjątek dotyczyć może sytuacji, w których dopuszczalne jest wydanie wyroku częściowego.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Usprawiedliwienie nieobecności świadka z powodu choroby w postępowaniu cywilnym – zaświadczenie od lekarza sądowego

  W dzisiejszym wpisie postaramy się Państwu przybliżyć temat usprawiedliwienia nieobecności świadka z powodu choroby w postępowaniu cywilnym. Otóż podstawowym obowiązkiem osoby będącej świadkiem w postępowaniu cywilnym jest osobiste stawiennictwo na wezwanie sądu w wyznaczonym miejscu i czasie stosowanie do otrzymanego wezwania.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Czy jako świadek mogę złożyć zeznania w innym sądzie?

  W ostatnim czasie zgłosiła się do naszej kancelarii Pani Jadwiga, która zleciła nam prowadzenie sprawy o zapłatę. Jak się okazało w trakcie sporządzania pozwu, dwóch z czterech świadków, którzy posiadali wiedzę w tej sprawie, mieszkali w Szczecinie, podczas gdy sądem właściwym dla prowadzenia tej sprawy był Sąd Rejonowy w Krakowie. Świadkowie obawiali się zatem kosztów związanych z podróżą do Krakowa, dlatego pojawiło się pytanie czy mogą oni złożyć zeznania w swoim miejscu zamieszkania.

  Czytaj więcej

  rozwiń

 • Umowa sprzedaży, czyli na co zwrócić uwagę sporządzając umowę sprzedaży

  Na naszym blogu postaramy się przybliżyć Państwu „świat umów”, wskazując na co należy zwracać uwagę sporządzając umowę, czy podpisując umowę sporządzoną przez inną osobę. Mamy nadzieję, że nasze wskazówki, pomogą Państwu w przygotowaniu odpowiedniej umowy i pozwolą ustrzec się najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu umów, dlatego też zapraszamy do lektury kolejnych wpisów.

  Czytaj więcej

  rozwiń